Un kāda ir jūsu ikdiena?

Astotā “Tvēruma” tēma būs “Ikdiena”, un numura kūrēšanu uzņēmušies Rūdis un Jānis. Savukārt jūs esat sirsnīgi aicināti savā ikdienā rast brīdi uzrakstīt un iesūtīt mums tekstus līdz 2. jūnijam.Ikdiena ir neviennozīmīgs nojēgums. Pārdomas par to, kā dzīvot (lasiet – kā pavadīt, izturēt ikdienu), sastopamas gandrīz jau no filosofijas kā disciplīnas pirmsākumiem. Taču lielākoties ikdiena ir tikusi uztverta kā pelēka masa, uz kuras fona izceļams neikdienišķais, īpašais, uzmanības vērtais. Ikdienu raksturo aizmirstība, neapzinātība, caurspīdīgums, esamība fonā. Dažiem tā asociējas ar ierastību un stabilitāti - ikdienā ir komforts un drošības sajūta, rituāli, bez kuriem diena nav izdevusies. Citiem ikdiena ir slogs; tā saistās ar rutīnu, savukārt rutīna – ar garlaicību, ko apstiprina kaut tādi anekdotiski piemēri kā regulāri sastopamie aicinājumi “transformēt savu ikdienu” vai “izrauties no ikdienas”.
Velciet ārā ikdienas jautājumu no apslēptības un atceliet tās ikdienišķo iedabu! Jūtieties aicināti, teiksim, tvert un aprakstīt ikdienu un meklēt gadījumus, kur atklāt to, kas vienmēr bijis pieredzes fonā, bet nav ticis apzināts. Kas ir tās ikdienas lietas, ko uztveram kā pašsaprotamas, un kas aiz tām slēpjas? Varat arī mēģināt ikdienu estetizēt - padarīt ikdienu pievilcīgāku un, Novālisa vārdiem, "vispārzināmajam piešķirt īpašu nozīmi, pierastajam – mīklainu izskatu, pazīstamajam – nepazīstamā cieņu”. Un tieši tāpat aicinām ikdienu arī kritizēt vai kariķēt - rādiet, cik lielā mērā tā ir pielādēta ar ideoloģisko un sociokulturāli noteikto; cik lielā mērā dažādas attieksmes ir internalizētas un uzdotas par teju vai dabiskām (vai vismaz izbēgušas no apsvēruma, ka varētu būt citādi)!
Un kāda ir jūsu ikdiena?
Sūtiet veikumus uz zurnals.tverums@gmail.com

Ieteikumi esejai

 • Sagaidām, ka teksts būs mērķtiecīgs. Tas ir, tekstā tiek aplūkota kāda problēma. Tā var būt process, notikums, mākslas darbs, teorija, koncepcija vai pat noteikta jēdziena lietojums un ne tikai. Problēmas aplūkojuma mērķis ir apgalvojuma vai noraidījuma formā paust kādu tēzi. Tēzi nepieciešams argumentēti pamatot, iespēju robežās apsverot arī galvenos iebildumus. 
 • Ja problēma tiek aplūkota, analizēta no noteikta un gana specifiska skatapunkta, pozīcijas (piem., posthumānisma prizmas), tad nepieciešams sniegt pozīcijas kontekstuālu skici. 
 • Var sniegt ieskatu jau pastāvošā diskusijā par noteiktu problēmu un pieskarties citu domātāju idejām un teorijām. Taču vēlamies redzēt, kā Jūs izprotat tēmu personīgi. 
 • Ja konkrētajā tēmu lokā jēdzieni un termini tiek izmantoti nozīmē, kas nepārklājas ar sarunvalodā intuitīvi ierasto, tad sagaidām, ka tā tiks precizēta un paskaidrota. 
 • Rakstam jābūt atbilstošam izziņotā konkursa tēmai. 
 • Lūdzam iekļauties 8000 – 16 000 rakstu zīmēs (ieskaitot atstarpes).
 • Ja esi iesprūdis kādā vietā tekstā vai ja neizdodas sevi motivēt rakstīt, piedāvājam padomus un iespējas pārrunāt tekstu, zvanot uz mūsu filosofisko krīžu tālruni (28062458) vai rakstot uz e-pastu.
 • Iedrošinām iesūtīt arī melnrakstus, ja gadījumā tajā izkristalizējusies teksta virzība. 
 • Stila ziņā esam atvērti eksperimentiem, pārsteigumiem – tos pat ļoti iedrošinām! Atbilstoši katram individuālajam gadījumam pieļaujam atkāpes no vadlīnijām.
 • Konkursa ietvaros raksti tiks atlasīti, nezinot to autorus. Un atgādinām, ka no iesūtītajiem rakstiem publicēti tiks daži.
 • Aicinām rēķināties ar to, ka raksta izstrādāšana līdz publicējamai formai var būt ilga un teksts šajā procesā var gūt pavisam atšķirīgu formu no tās versijas, kuru iesniedzāt konkursā. Mēs rediģēšanas procesu uztveram arī kā darba vadīšanu.