Filosofijas žurnāls "TVĒRUMS"

Filosofijas žurnāls "TVĒRUMS" iznāk 3 - 4 reizes gadā. Katrs numurs tiek veltīts konkrētai tēmai, kuras ietvaros aicinām jebkuram filosofijas interesentam iesūtīt esejas. Pēc konkursa noslēguma kopā ar Tvēruma komandu esejas būs iespējams uzlabot un pilnveidot, tādā veidā darba procesā iemācoties arī kaut ko jaunu.

Žurnālu un citu lietu iegāde

Informācija par pasūtījumu saņemšanu pieejama šeit.