Uzprojektē savu cietumu Jauno filosofu universitātē!

Cietums kā tēma un dažkārt kā norises vieta figurējusi filosofijas vēsturē vismaz kopš Platona. Bet kas gan ir ieslodzījums, kā to izprast, kā to visefektīvāk organizēt un ko cietuma ideja un funkcionēšana var atklāt par sabiedrības iekārtojumu un kontroles mehānismiem, ar kuriem mijiedarbojamies diendienā?
Filosofijas žurnāla “Tvērums” komanda & draugi 15. aprīlī pulksten 10.30 aizvadīs otro no trim plānotajām vizītēm Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes organizētajā Jauno filosofu universitātē (JFU). Kā šī nodarbība, tā JFU vispār ir iecerēta galvenokārt vidusskolēniem un filosofijas interesentiem.
Priekšzināšanas nav nepieciešamas, un pasākums būs pieejams un atvērts arī cilvēkiem, kas iepriekšējās nodarbībās nebija.
Turpinot pagājušajā notikumā “kā skola tevi kontrolē?” aizsākto konceptuālo pavedienu par Mišela Fuko varas teoriju, darbnīcā "Uzprojektē savu cietumu!" tiks apskatītas šīs teorijas implikācijas cietumu kontekstā, kā arī tiks sniegti plašāki kontekstualizējumi un alternatīvi skatījumi. Pēc tam iecerētas praktiskāka rakstura aktivitātes.
Nodarbība notiks klātienē, fakultātes telpās Aspazijas bulvāra 5 piektajā stāvā, 510. auditorijā.
Saite uz Facebook pasākumu: https://fb.me/e/PUDvQBB3 
Attēlā: Araldo Cossutta, Credit Lyonnais Tower, Hotel Frantel, Typical Hotel Floor, Lyon, France, 1975-1976
Atpakaļ