Un kāda ir jūsu ikdiena?

Astotā “Tvēruma” tēma būs “Ikdiena”, un numura kūrēšanu uzņēmušies Rūdis un Jānis. Savukārt jūs esat sirsnīgi aicināti savā ikdienā rast brīdi uzrakstīt un iesūtīt mums tekstus līdz 2. jūnijam.

Ikdiena ir neviennozīmīgs nojēgums. Pārdomas par to, kā dzīvot (lasiet – kā pavadīt, izturēt ikdienu), sastopamas gandrīz jau no filosofijas kā disciplīnas pirmsākumiem. Taču lielākoties ikdiena ir tikusi uztverta kā pelēka masa, uz kuras fona izceļams neikdienišķais, īpašais, uzmanības vērtais. Ikdienu raksturo aizmirstība, neapzinātība, caurspīdīgums, esamība fonā. Dažiem tā asociējas ar ierastību un stabilitāti - ikdienā ir komforts un drošības sajūta, rituāli, bez kuriem diena nav izdevusies. Citiem ikdiena ir slogs; tā saistās ar rutīnu, savukārt rutīna – ar garlaicību, ko apstiprina kaut tādi anekdotiski piemēri kā regulāri sastopamie aicinājumi “transformēt savu ikdienu” vai “izrauties no ikdienas”.

Velciet ārā ikdienas jautājumu no apslēptības un atceliet tās ikdienišķo iedabu! Jūtieties aicināti, teiksim, tvert un aprakstīt ikdienu un meklēt gadījumus, kur atklāt to, kas vienmēr bijis pieredzes fonā, bet nav ticis apzināts. Kas ir tās ikdienas lietas, ko uztveram kā pašsaprotamas, un kas aiz tām slēpjas? Varat arī mēģināt ikdienu estetizēt - padarīt ikdienu pievilcīgāku un, Novālisa vārdiem, "vispārzināmajam piešķirt īpašu nozīmi, pierastajam – mīklainu izskatu, pazīstamajam – nepazīstamā cieņu”. Un tieši tāpat aicinām ikdienu arī kritizēt vai kariķēt - rādiet, cik lielā mērā tā ir pielādēta ar ideoloģisko un sociokulturāli noteikto; cik lielā mērā dažādas attieksmes ir internalizētas un uzdotas par teju vai dabiskām (vai vismaz izbēgušas no apsvēruma, ka varētu būt citādi)!

Un kāda ir jūsu ikdiena?

Sūtiet veikumus uz zurnals.tverums@gmail.com
Vadlīnijas un orientieri atrodami https://tverums.lv/pages/konkurss
Atpakaļ