Nākamā numura tēma - VIDE

Gaidīsim rakstus mūsu e-pastā zurnals.tverums@gmail.com līdz 2023.gada 16. aprīlim.
Turpinājumā dažas versijas, kā tēmu pavērst. Sekojot pirmajām asociācijām: iespējams reflektēt par visu, kas saistīts ar ekoloģiju un dabu. Par vides aizsardzības, vides ētikas problēmām. Par to, vai, teiksim, domājot par dzīvīgo aktīvismu pret kažokādas industriju un koku izciršanu, pastāv ētisks pienākums attiecībā uz vidi, dzīvnieku. Vai ētikas kritēriji, jēdzieni(piemēram, “tiesības”) ir attiecināmi uz dzīvo, nedzīvo dabu? Tikpat labi ekokritiskā atvēzienā var iztaujāt spriešanas formas un valodas lietojumu, kas mums ir pieejams un ierasts, kad apsveram dabu. Vai neskartā daba jeb savvaļa ir mīts? Vai daba / kultūra / tehnoloģija ir skaidrotspējīgi nošķīrumi? Vai un kādēļ “cūka” ir aizvainojošs apzīmējums un ko tas pasaka par cilvēka attieksmi pret dzīvnieku? “Māte zeme”, “Daba – mūsu māte“ – dabas metaforas sievietes dabiskošanas diskursā? Un kas ir “dabiskais”, pie kā tik bieži apelē?Taču “vides” tematiku neizsmeļ tikai domas par dabu. Varbūt tas ir nodeldēts teiciens, bet mēs nudien dzīvojam sabiedrībā, tātad sociālās vides tematizējumi arī ir ļoti gaidīti. Kādas ir indivīda un kopības attiecības? Vai autonoms subjekts ir jēgpilni un nepretrunīgi domājams? Varbūt skats vēršams uz šo indivīdu apdzīvoto telpu – uz, piemēram, pilsētvidi? Tas savukārt paver vietu diskusijai par to, kā šajā vidē jūtas atsevišķas sabiedrības grupas. Varbūt ar norādēm uz pastāvošām netaisnībām un diskrimināciju ir labāk iespējams izprast ceļus, kas būtu jāiet, lai situāciju labotu. Vides mēdz būt arī virtuālas, un realitāte mēdz būt paplašināta. Labprāt lasīsim arī pārdomas par kibertelpu, par datorspēlēm, par simulācijām un citiem digitāliem fenomeniem. Kā virtualitāte atšķiras no fiziskās pasaules un kā tā tiek pieredzēta? Vai tā ir “īsta”, ja reiz pārmetumi par, teiksim, interneta draugiem kā neīstiem, tik bieži izskan? Vai tiešām tīmeklī ieliktais tur paliek mūžam? Šķiet, šis ir pateicīgs lauciņš ne tikai aizspriedumu šķetināšanai, bet arī refleksijām par cilvēces virzību un izaicinājumiem, kas nākotnē vēl gaidāmi, ja izsakām spekulāciju, ka fiziskais ar virtuālo turpinās sajūgties. Nav viena vide. Ir vairākas. Tāpēc aicinām tēmu interpretēt dažādi. Dodam nepilnas četras nedēļas laika; rodiet sev ērtāko vidi domāšanai un rakstīšanai!

Ieteikumi esejai

 • Sagaidām, ka teksts būs mērķtiecīgs. Tas ir, tekstā tiek aplūkota kāda problēma. Tā var būt process, notikums, mākslas darbs, teorija, koncepcija vai pat noteikta jēdziena lietojums un ne tikai. Problēmas aplūkojuma mērķis ir apgalvojuma vai noraidījuma formā paust kādu tēzi. Tēzi nepieciešams argumentēti pamatot, iespēju robežās apsverot arī galvenos iebildumus. 
 • Ja problēma tiek aplūkota, analizēta no noteikta un gana specifiska skatapunkta, pozīcijas (piem., posthumānisma prizmas), tad nepieciešams sniegt pozīcijas kontekstuālu skici. 
 • Var sniegt ieskatu jau pastāvošā diskusijā par noteiktu problēmu un pieskarties citu domātāju idejām un teorijām. Taču vēlamies redzēt, kā Jūs izprotat tēmu personīgi. 
 • Ja konkrētajā tēmu lokā jēdzieni un termini tiek izmantoti nozīmē, kas nepārklājas ar sarunvalodā intuitīvi ierasto, tad sagaidām, ka tā tiks precizēta un paskaidrota. 
 • Rakstam jābūt atbilstošam izziņotā konkursa tēmai. 
 • Lūdzam iekļauties 8000 – 16 000 rakstu zīmēs (ieskaitot atstarpes).
 • Ja esi iesprūdis kādā vietā tekstā vai ja neizdodas sevi motivēt rakstīt, piedāvājam padomus un iespējas pārrunāt tekstu, zvanot uz mūsu filosofisko krīžu tālruni (28062458) vai rakstot uz e-pastu.
 • Iedrošinām iesūtīt arī melnrakstus, ja gadījumā tajā izkristalizējusies teksta virzība. 
 • Stila ziņā esam atvērti eksperimentiem, pārsteigumiem – tos pat ļoti iedrošinām! Atbilstoši katram individuālajam gadījumam pieļaujam atkāpes no vadlīnijām.
 • Konkursa ietvaros raksti tiks atlasīti, nezinot to autorus. Un atgādinām, ka no iesūtītajiem rakstiem publicēti tiks daži.
 • Aicinām rēķināties ar to, ka raksta izstrādāšana līdz publicējamai formai var būt ilga un teksts šajā procesā var gūt pavisam atšķirīgu formu no tās versijas, kuru iesniedzāt konkursā. Mēs rediģēšanas procesu uztveram arī kā darba vadīšanu.