Konkursa eseju vadlīnijas

 • Sagaidām, ka teksts būs mērķtiecīgs. Tas ir, tekstā tiek aplūkota kāda problēma. Tā var būt process, notikums, mākslas darbs, teorija, koncepcija vai pat noteikta jēdziena lietojums un ne tikai. Problēmas aplūkojuma mērķis ir apgalvojuma vai noraidījuma formā paust kādu tēzi. Tēzi nepieciešams argumentēti pamatot, iespēju robežās apsverot arī galvenos iebildumus. 

 

 • Ja problēma tiek aplūkota, analizēta no noteikta un gana specifiska skatapunkta, pozīcijas (piem., posthumānisma prizmas), tad nepieciešams sniegt pozīcijas kontekstuālu skici. 

 

 • Var sniegt ieskatu jau pastāvošā diskusijā par noteiktu problēmu un pieskarties citu domātāju idejām un teorijām. Taču vēlamies redzēt, kā Jūs izprotat tēmu personīgi. 

 

 • Ja konkrētajā tēmu lokā jēdzieni un termini tiek izmantoti nozīmē, kas nepārklājas ar sarunvalodā intuitīvi ierasto, tad sagaidām, ka tā tiks precizēta un paskaidrota. 

 

 • Rakstam jābūt atbilstošam izziņotā konkursa tēmai. 

 

 • Lūdzam iekļauties 8000 – 16 000 rakstu zīmēs (ieskaitot atstarpes).

 • Ja esi iesprūdis kādā vietā tekstā vai ja neizdodas sevi motivēt rakstīt, piedāvājam padomus un iespējas pārrunāt tekstu, zvanot uz mūsu filosofisko krīžu tālruni (28062458) vai rakstot uz e-pastu.

 • Iedrošinām iesūtīt arī melnrakstus, ja gadījumā tajā izkristalizējusies teksta virzība. 

 • Stila ziņā esam atvērti eksperimentiem, pārsteigumiem – tos pat ļoti iedrošinām! Atbilstoši katram individuālajam gadījumam pieļaujam atkāpes no vadlīnijām.

 

 • Konkursa ietvaros raksti tiks atlasīti, nezinot to autorus. Un atgādinām, ka no iesūtītajiem rakstiem publicēti tiks daži.

 

 • Aicinām rēķināties ar to, ka raksta izstrādāšana līdz publicējamai formai var būt ilga un teksts šajā procesā var gūt pavisam atšķirīgu formu no tās versijas, kuru iesniedzāt konkursā. Mēs rediģēšanas procesu uztveram arī kā darba vadīšanu.