Tvēruma nākamā numura tēma ir “Vide”

Tvēruma nākamā numura tēma ir “Vide”

Gaidīsim rakstus mūsu e-pastā zurnals.tverums@gmail.com līdz 16. aprīlim. Turpinājumā dažas versijas, kā tēmu pavērst.
Sekojot pirmajām asociācijām: iespējams reflektēt par visu, kas saistīts ar ekoloģiju un dabu. Par vides aizsardzības, vides ētikas problēmām. Par to, vai, teiksim, domājot par dzīvīgo aktīvismu pret kažokādas industriju un koku izciršanu, pastāv ētisks pienākums attiecībā uz vidi, dzīvnieku. Vai ētikas kritēriji, jēdzieni (piemēram, “tiesības”) ir attiecināmi uz dzīvo, nedzīvo dabu? Tikpat labi ekokritiskā atvēzienā var iztaujāt spriešanas formas un valodas lietojumu, kas mums ir pieejams un ierasts, kad apsveram dabu. Vai neskartā daba jeb savvaļa ir mīts? Vai daba / kultūra / tehnoloģija ir skaidrotspējīgi nošķīrumi? Vai un kādēļ “cūka” ir aizvainojošs apzīmējums un ko tas pasaka par cilvēka attieksmi pret dzīvnieku? “Māte zeme”, “Daba – mūsu māte“ – dabas metaforas sievietes dabiskošanas diskursā? Un kas ir “dabiskais”, pie kā tik bieži apelē?
Taču “vides” tematiku neizsmeļ tikai domas par dabu. Varbūt tas ir nodeldēts teiciens, bet mēs nudien dzīvojam sabiedrībā, tātad sociālās vides tematizējumi arī ir ļoti gaidīti. Kādas ir indivīda un kopības attiecības? Vai autonoms subjekts ir jēgpilni un nepretrunīgi domājams? Varbūt skats vēršams uz šo indivīdu apdzīvoto telpu – uz, piemēram, pilsētvidi? Tas savukārt paver vietu diskusijai par to, kā šajā vidē jūtas atsevišķas sabiedrības grupas. Varbūt ar norādēm uz pastāvošām netaisnībām un diskrimināciju ir labāk iespējams izprast ceļus, kas būtu jāiet, lai situāciju labotu.
Vides mēdz būt arī virtuālas, un realitāte mēdz būt paplašināta. Labprāt lasīsim arī pārdomas par kibertelpu, par datorspēlēm, par simulācijām un citiem digitāliem fenomeniem. Kā virtualitāte atšķiras no fiziskās pasaules un kā tā tiek pieredzēta? Vai tā ir “īsta”, ja reiz pārmetumi par, teiksim, interneta draugiem kā neīstiem, tik bieži izskan? Vai tiešām tīmeklī ieliktais tur paliek mūžam? Šķiet, šis ir pateicīgs lauciņš ne tikai aizspriedumu šķetināšanai, bet arī refleksijām par cilvēces virzību un izaicinājumiem, kas nākotnē vēl gaidāmi, ja izsakām spekulāciju, ka fiziskais ar virtuālo turpinās sajūgties.
Nav viena vide. Ir vairākas. Tāpēc aicinām tēmu interpretēt dažādi. Dodam nepilnas četras nedēļas laika; rodiet sev ērtāko vidi domāšanai un rakstīšanai!
Vadlīnijas ir atrodamas tur, kur allaž: https://tverums.lv/pages/konkurss
Atpakaļ

Komentāri